METAL    PROTECTION 
 

METAL   SURFACE   TECHNOLOGIES
 


AUTOMOTIVE & AEROSPACE

Jednou z hlavních činností společnosti MetPro s.r.o. je vývoj, výroba a prodej MP produktů užívaných v automobilovém průmyslu. Technologie výroby je zaměřena na MP chemické výrobky využívané při dekorativních i funkčních povrchových úpravách různých materiálů využívaných při výrobě mnoha automobilových dílů.

   více  >> 


ENVIRONMENT

Otázka životního prostředí je obzvláště v chemickém průmyslu aktuální a velmi důležitou problematikou. Naše společnost se zavazuje k ochraně životního prostředí a k zabezpečení zdraví, bezpečnosti svých zaměstnanců v celém pracovně výrobním procesu. 
 

   více  >> 


TECHNOLOGIE

Společnost MetPro s.r.o. nabízí inovační MP produkty vyrobené špičkovými technologiemi a využívané ve veškerých průmyslových odvětvích, zejména v automobilovém, hutním, strojírenském či leteckém průmyslu. Naše produkty mimo jiné nalezly široké uplatnění i v lékařském průmyslu a zdravotnictví.
 

   více  >> 

 

 

MetPro s.r.o.
 

se zabývá vývojem, výrobou a prodejem MP chemických výrobků a MP VCI obalových materiálů, používaných v automobilovém, leteckém, hutním, strojírenském, sklářském, textilním a potravinářském průmyslu.  Některé MP chemické výrobky  jsou speciálně využívány v lékařství a zdravotnickém průmyslu. 

Další neméně významnou činností je instalace MP provozních zařízení a linek na povrchovou předúpravu a úpravu kovů a MP zařízení pro bezodpadové hospodářství.