IMDS


INTERNATIONAL MATERIAL DATA SYSTEM - MEZINÁRODNÍ SYSTÉM PRO SPRÁVU DAT O MATERIÁLECH je mezinárodní databáze, která zahrnuje a spravuje data o materiálech využívaných v automobilovém průmyslu. Tato databáze vznikla jako společný projekt velkých automobilových producentů (Audi, BMW, Daimler Chrysler, Ford, Opel, Porsche, VW, Volvo a mnohých dalších) jako reakce na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2000 / 53 / ES o vozidlech s ukončenou životností. Hlavním smyslem tohoto systému dat je zajistit znalost kompletního materiálového toku během výroby každého automobilu, a to z důvodu recyklace a ochrany životního prostředí.

Společnost MetPro s.r.o., která patří mezi přední dodavatele do velkých automobilových závodů, je v databázi zapojena od roku 2005. Registrace v mezinárodní databázi IMDS umožňuje společnosti MetPro s.r.o. efektivněji spolupracovat s obchodními partnery navázanými na automobilní průmysl.


Pod odkazem http://www.mdsystem.com  naleznete všechny potřebné informace týkající se této databáze.

 

 

 

IMDS USER MANUAL


Pod odkazem IMDS USER MANUAL naleznete všechny potřebné informace týkající se této databáze.

IMDS CREATE TIPS MATERIALS


Pod odkazem IMDS CREATE TIPS MATERIALS naleznete všechny potřebné informace týkající se této databáze.

IMDS CREATE TIPS COMPONENTS


Pod odkazem IMDS CREATE TIPS COMPONENTS naleznete všechny potřebné informace týkající se této databáze.