AGRICULTURE


Pro oblast zemědělské a živočišné výroby vyrábíme MP přípravky pro kompletní hygienický přístup, od dezinfekce zvířat  po hygienickou výrobu a čištění zařízení. Nabízíme přípravky pro udržení čistoty chovů a stájí, likvidaci roztočů a hmyzu a ošetření a čištění pitné vody. MP přípravky a komplexní způsob jejich používání umožňuje udržení vyšší čistoty provozu včetně ustájení hospodářských zvířat a umožní snížení používání antibiotik a produkci bezpečnějších potravin. 


Oblasti použití:

 

•  MP přípravky pro čištění stájí

•  MP přípravky pro čištění a komplexní dezinfekci dojících stanic a automatických dojících systémů

•  MP přípravky pro zařízení na výrobu, chlazení, zpracování, logistiku a distribuci mléka 

•  MP přípravky pro hygienu vemen a kopyt 

•  MP přípravky pro osobní hygienu zaměstnanců

•  MP přípravky pro dezinfekci stájí

•  MP přípravky pro úpravu vody

•  MP přípravky pro všeobecnou hygienu

•  MP přípravky, technologie a příslušenství