TECHNOLOGIE


MP přípravky jsou určeny pro oblast veškerého průmyslu, automobilového, leteckého, kosmického, hutního, strojírenského, potravinářského, zemědělského i vojenského průmyslu, oblasti hotelů, wellness a spa. MP produkty nacházejí mimo jiné uplatnění i v lékařském průmyslu a zdravotnictví.

V nabídce přípravků jsou jak tradiční přípravky pro oblast PPÚ, tak nově vyvinuté přípravky na bázi VCI / DPI inhibitorů, nanotechnologie s použitím monomolekulární vrstvy. Zatímco tradiční výrobky neobsahují patentované VCI / DPI inhibitory, proto na různý typ materiálu musí být použit různý typ vhodného odmašťujícího přípravku. U přípravků s VCI / DPI technologií je možné použít jeden přípravek na všechny typy PPÚ, aniž by se jednalo o neutrální, popřípadě slabě alkalický přípravek. Podíl používání přípravků s VCI / DPI inhibitory rok od roku oproti tradičním výrobkům roste. 

 

MP chemické přípravky nové generace označené VCI ANTIKORO jsou vyráběny ve dvou výrobních řadách:


MP CLEAN VCI ANTIKORO    čistící, odmašťovací a pasivační řada
MP PROTECT VCI ANTIKORO    pasivační a konzervační řada 


Všechny výrobní řady VCI ANTIKORO obsahují VCI / DPI inhibitory, které ochraňují čištěné materiálové typy (lehké a barevné kovy a jejich slitiny, železo, inox, gumu a plasty) v průběhu celého odmašťovacího procesu PPÚ. Zabrání tak vzniku oxidace a následné degradace povrchu čištěného výrobku. MP přípravky zároveň obsahují složku Stabilizátor γ – flock, který stabilizuje poměr mezi rozpuštěnými a nerozpuštěnými částicemi v lázni. Kombinace γ – flock stabilizátoru a silně deemulgujícímu účinku MP přípravků souvisí s mnohonásobně delší životností lázně oproti použití tradičních přípravků.


Některé přípravky řady MP CLEAN VCI ANTIKORO i MP PROTECT VCI ANTIKORO jsou velmi sofistikované výrobky, které pracují ve dvou po sobě následujících krocích. V první fázi chemikálie řady MP CLEAN VCI ANTIKORO v průběhu odmašťovacího procesu nejenom odmastí, ale i odmoří degradovanou vrstvu oxidovaného povrchu kovového čištěného materiálu. V následujícím druhém kroku chemikálie řady MP PROTECT VCI ANTIKORO provede povrchovou stabilizaci a ochranu materiálu v řádech 3 až 12 měsíců po provedené PPÚ. Dobu ochrany proti korozi je možné prodloužit použitím dalšího přípravku MP PROTECT VCI ANTIKORO anebo použitím VCI / DPI obalových materiálů dle charakteru výrobku a potřeb zákazníka. Doba antikorozní ochrany je neomezená.
Nezanedbatelnou výhodou MP přípravků v oblasti PPÚ je garance kvality odmaštění ARCOTEC 42 – 72 a garance požadavku na vnitřní čistotu dle normy ISO 4406. Odmaštění je komplexní a náročný proces, během kterého je třeba kontinuálně kontrolovat a sledovat vnitřní čistotu a povrchovou úpravu. Tyto dva hlavní faktory ovlivňují konečnou kvalitu výsledku odmaštění, která se projeví při následných PÚ jako je pájení, galvanické PÚ a lakování.
Další nezanedbatelnou výhodou je jejich univerzální použití pro všechny typy výrobních materiálů. Univerzální použití MP chemikálií umožňuje použití stejného typu MP přípravku pro různé typy čištěného materiálu. Toto šetří náklady spojené s výměnou čistící lázně při každé změně čištěného materiálu. Tradiční odmašťující přípravky, které neobsahují VCI / DPI inhibitory musí s každou změnou výroby a změnou čištěného materiálu, být samozřejmě zaměněny za jinou výrobní řadu odmašťujícího přípravku. Univerzální použití MP chemikálií je tedy doprovázeno  i úsporou nemalých provozních nákladů materiálu.