DIVIZE POVRCHOVÝCH PŘEDÚPRAV MATERIÁLŮ


Společnost MetPro s.r.o. vyrábí a dodává MP chemické výrobky využívané v chemickém procesu odmaštění.


MP CHEMICKÉ VÝROBKY PRO POVRCHOVOU PŘEDÚPRAVU KOVŮ

• Anorganické detergenty DPI / VCI Inhibitory
• Anorganické detergenty ALKALI
• Anorganické detergenty NEUTRAL
• Anorganické detergenty ACID
• Organické detergenty 
• Organické detergenty 2K

ANORGANICKÉ DETERGENTY  DPI / VCI INHIBITORY

Hlavním problémem odmašťujících lázní je fakt, že odmaštěné výrobky jsou po vyndání z lázně velmi rychle náchylné ke korozi. Aby ke korozi nedocházelo, vyvinula společnost Metro s.r.o. moderní odmašťovací přípravky řady MP CLEAN DPI / VCI INHIBITORS, díky nimž  je zajištěna antikorozní ochrana Vašich kovových materiálů, a to jak ve fázi povrchové předúpravy tak i následně po ní. 

Výhodou našich výrobků řady MP CLEAN je, že obsahují specifické odmašťovací složky – stabilizátor γ-gamma flock a VCI / DCI inhibitory. VCI / DPI inhibitory chrání během odmašťovacího procesu povrchy výrobků (lehkých a barevných kovů) před namořením a následnou oxidací. Díky VCI / DPI inhibitorům vykazují naše odmašťující přípravky vynikající výsledky. Stabilizační látka γ flock kromě toho prodlužuje životnost a použitelnost odmašťujících lázní (na 3 - 4 měsíce) ve velmi náročném čtyřsměnném provozu. Vaše firma tak může výrazně snížit náklady na pravidelnou a častou výměnu odmašťujících lázní. 

Odmašťování jako komplexní proces povrchové předúpravy dle procesní normy ISO 8296 a normy ISO 4406 je velmi náročný proces, při němž se musí zajistit: 
•  kvalita odmaštění 
•  vnitřní čistota

•  ochrana povrchu odmašťovaných materiálů. 

Tyto faktory mají podstatný vliv na následné povrchové úpravy (lakování, fosfátování, chromátování, atd.), popřípadě na další procesní zpracování (svařování, pájení, apod.). S MP chemickými výrobky bude zaručena vysoká kvalita povrchových předúprav. Jejich výhodou je rovněž univerzální použitelnost pro všechny druhy materiálů, čímž je možné snížit náklady na výměnu lázní v případě různých materiálových druhů výrobků. 

ANORGANICKÉ DETERGENTY ALKALI

Základním technologickým postupem používaným v průmyslu je odmašťování v alkalických lázních. Chemický průmysl vyrábí různé druhy průmyslových odmašťovacích prostředků, z nichž se však jen některé hodí k čištění povrchu kovových součástí a strojního zařízení. Záměna odmašťovacích prostředků může vést k prodloužení čištění, nebo k tomu, že není dosaženo požadované kvality odmaštění povrchu. Nesprávný výběr druhu silně alkalického odmašťovacího prostředku může mít i horší následky; může dojít k silné korozi kovů nebo k povrchové změně materiálu na povrchu kovu. Např. může docházet k uvolňování hořčíku ze slitin hliníku, popřípadě kationtů mědi z měděno-mosazných dílů.

Pro správnou volbu druhu odmašťovacího prostředku je třeba znát:
•  zařízení, ve kterém se bude odmašťovat
•  druh odmašťovaného kovu (lehké, barevní, železné kovy)
•  tloušťku vrstvy a charakter nečistot
•  vlastní technologii odmašťování

ANORGANICKÉ DETERGENTY NEUTRAL
•  viz. seznam produktů v záložce Divize chemických výrobků

ANORGANICKÉ DETERGENTY ACID
•  viz. seznam produktů v záložce Divize chemických výrobků

ORGANICKÉ DETERGENTY 
•  viz. seznam produktů v záložce Divize chemických výrobků

ORGANICKÉ DETERGENTY 2K
•  viz. seznam produktů v záložce Divize chemických výrobků

 

  DIVIZE CHEMICKÝCH VÝROBKŮ
  DIVIZE STROJŮ A ZAŘÍZENÍ
  DIVIZE FILTRAČNÍCH ZAŘÍZENÍ A FILTRAČNÍCH MATERIÁLŮ