DIVIZE STROJŮ A ZAŘÍZENÍ


Společnost MetPro s.r.o. nabízí MP stroje a zařízení, které se využívají během povrchových předúprav materiálů. V závislosti na Vašem výrobním procesu Vám dodáme MP linku pro povrchové předúpravy, která bude plně splňovat veškeré Vaše požadavky.

 

MP TESTOVACÍ SADY 


METPROTESTPACK MP C28 - C75

MDS / Material Data SheetMP LINKY NA POVRCHOVOU PŘEDÚPRAVU MATERIÁLŮ


MP 250 KOMOROVÝ POSTŘIKOVACÍ STROJ KARUSELOVÝ

Stroj nachází uplatnění ve strojírenské výrobě při mezioperačním a konečném odmašťování drobnějších součástí. Stroj pracuje na principu tlakového postřiku. Povrch součástí je sprchován horkou odmašťovací vodní lázní ze všech stran. Součásti se ukládají do koše, který se otáčí kolem svislé osy. Teplota lázně je nastavitelná termostatem. Stroj je vyroben z CrNi oceli a je opatřen nerezovým čerpadlem s kapalinovým textilním sáčkovým filtrem ve výtlačné větvi. Na přání zákazníka lze stroj vybavit pásovým sběračem oleje, který výrazně zvyšuje životnost pracovní lázně. Stroj se vyznačuje malými rozměry, provozní spolehlivostí, jednoduchou obsluhou, ekologickým a ekonomickým provozem.


MP 300 KOMOROVÝ POSTŘIKOVACÍ STROJ KARUSELOVÝ

Stroj nachází široké uplatnění při odmašťování součástí ve strojírenské výrobě a při čištění součástí v opravárenských servisech. Víceoperační typy se s úspěchem používají k fosfátování povrchu součástí před nanesením práškové barvy. Stroj pracuje na principu tlakového postřiku, každý povrch součástí je sprchován horkou odmašťovací lázní ze všech stran. Součásti se ukládají do koše, který se otáčí kolem svislé osy. U strojů víceoperačních (DC3/S a DC3/OS) následuje sušení popř. oplach a sušení v jednom pracovním cyklu. Pracovní cyklus probíhá v automatickém režimu. Oplachové stroje jsou řízeny elektronickou jednotkou. Stroje jsou vyrobeny z CrNi oceli. Každý stroj je vybaven pásovým sběračem oleje, který výrazně zvyšuje životnost pracovní lázně. V případě výskytu třísek se stroje opatřují magnetickým separátorem nebo sedimentační jímkou v odpadním řádu a kapalinovým textilním sáčkovým filtrem zařazeným v tlakovém řádu. Stroje se vyznačují malými rozměry, velkým pracovním výkonem, provozní spolehlivostí, jednoduchou obsluhou, ekologickým a ekonomickým provozem.


MP 350 KOMOROVÝ POSTŘIKOVACÍ STROJ KARUSELOVÝ

Stroj nachází široké uplatnění při odmašťování součástí ve strojírenské výrobě a při čištění součástí v opravárenských servisech. Víceoperační typy se s úspěchem používají k fosfátování povrchu součástí před nanesením práškové barvy. Stroj pracuje na principu tlakového postřiku, když povrch součásti je sprchován horkou odmašťovací (fosfatizační) lázní ze všech stran. Součásti se ukládají do koše, který se otáčí kolem svislé osy. U strojů víceoperačních (MCL/S a MCL/OS) následuje sušení popř. oplach a sušení v jednom pracovním cyklu. Tyto stroje jsou řízeny elektronickou jednotkou a pracovní cyklus probíhá v automatickém režimu. Stroje jsou vyrobeny z CrNi oceli. Každý stroj je vybaven pásovým sběračem oleje, který výrazně zvyšuje životnost pracovní lázně. V případech výskytu třísek se stroje opatřují magnetickým separátorem nebo sedimentační jímkou v odpadním řádu stroje a kapalinovým textilním sáčkovým filtrem zařazeným v tlakovém řádu. Stroj se vyznačuje velkým pracovním výkonem, pracovní spolehlivostí, malými rozměry, jednoduchou obsluhou, ekologickým a ekonomickým provozem.


MP 400 KOMOROVÝ STROJ S POHYBLIVOU SPRCHOU

Stroj je určen k ošetření povrchu součástí velkých rozměrů nebo dílů velkého množství ve strojírenské výrobě. Povrch součástí je ve stroji odmaštěn, popř. nafosfátován s následným oplachem a sušením v jednom pracovním cyklu. Stroj pracuje na principu tlakového postřiku. Součásti se ukládají na pojízdný rošt, který je vyvezen z komory na dráhu před strojem. Po zasunutí roštu a uzavření dveří probíhá pracovní cyklus v automatickém režimu, který je řízen elektronickou jednotkou. Povrch součástí je sprchován horkou odmašťovací (fosfatizační) lázní a následně oplachovou vodou ze všech stran. Sprchovací systém tvoří rám kývající se kolem vodorovné osy ve 120° a dvě sprchovací tyče kývající se u dna a stropu pracovního prostoru. Na stroji je zabudován pásový sběrač oleje, který výrazně zvyšuje životnost pracovní lázně. V případě výskytu třísek se stroje opatřují magnetickým separátorem nebo sedimentační jímkou v odpadním řádu a kapalinovým textilním sáčkovým filtrem zařazeným v tlakovém řádu. Stroj se vyznačuje velkým pracovním výkonem, provozní spolehlivostí, malými rozměry, jednoduchou obsluhou, ekologickým a ekonomickým provozem.