DIVIZE STROJŮ A ZAŘÍZENÍ PRO BEZODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ


Společnost MetPro s.r.o. nabízí MP destilační a neutralizační zařízení, která se využívají k čištění a regeneraci odpadních vod. Voda je strategický a cenný zdroj 21. století. Z tohoto důvodu jsme vyvinuli důmyslný uzavřený MP WASTE WATER SYSTEM, který umožňuje kompletní regeneraci a zpětné vrácení veškerých odpadních vod do průmyslového výrobního procesu. Tento komplexně řešený ENVIROMENT přístup by měl v současné době být naprostou samozřejmostí. Recyklace vody je jednoduchý a spolehlivý způsob, jak snížit Vaše náklady na likvidaci odpadů a zároveň jak zajistit trvale udržitelný rozvoj.

 

MP STROJE A ZAŘÍZENÍ - PROCES NEUTRALIZACE


Pomocí MP neutralizačních linek ČOV bude odpadní voda procesem neutraliizace vysrážená a přímo vrácena zpět do výrobního procesu. Tímto způsobem se vytvoří uzavřený systém koloběhu vody.


• Odpadní vody můžete upravit a vypouštět, nebo je recyklovat a zpětně využívat v dalších procesech.

• Výhodou je, že lze chemicky čistit téměř všechny odpadní vody.

• Vaše společnost pocítí okamžité snížení nákladů.

• Dojde ke snížení objemu odpadních vod.

• MP ČOV vyčistí odpadní vody s obsahem:

- nebezpečných kationtů kovů Fe, Al, Cu, Ni, Cr, Pb, Sn, Ag, Zn,

- laků a lepidel,

- olejů a řezných emulzí,

- kyselin a alkalických sloučenin či toxických aniontů,

- chemických látek z procesu povrchových předúprav.

 MP STROJE A ZAŘÍZENÍ - PROCES DESTILACE


Pomocí MP destilačních linek METPRODEST 80 - 5000 bude odpadní voda destilována a přímo vrácena zpět do výrobního procesu. Tímto způsobem se vytvoří uzavřený systém koloběhu vody.