DIVIZE METALIZAČNÍCH VÝROBKŮ


Společnost MetPro s.r.o. nabízí MP stroje a zařízení, které se využívají během povrchových úprav materiálů. V závislosti na Vašem výrobním procesu Vám dodáme MP zařízení pro povrchové úpravy, která bude plně splňovat veškeré Vaše požadavky.

 

 

MP  LINKY NA POVRCHOVOU ÚPRAVU KOVŮ – METALIZACE / STŘÍKACÍ PISTOLE

METALIZAČNÍ PISTOLE NA MOLYBDENOVÝ DRÁT


•  Metalizační pistole slouží k vrhání drobných částeček roztaveného kovu na vhodně zdrsněný povrch (tzv. šopování).

•  Technologie je vhodná pro antikorozní ochranu objemných výrobků (např. stožáry vysokého napětí).

•  Metalizování lze použít i pro renovaci ložiskových loží a hřídelů apod. Vhodná je i pro dekorativní účely.
•  Nabízíme inovovaný model metalizační pistole, který dovoluje provozovat pistoli s oběma druhy plynů (acetylen a propan-butan).


METALIZAČNÍ PISTOLE METPROJET 2001

•  Metalizační pistole METPROJET 2001 je osvědčená, spolehlivá a bezpečná ruční pistole, s hospodárným provozem, pro žárové stříkání kovů.

•  Konstrukčně je určena především pro antikorozní nástřiky zinkem a hliníkem.

•  Díky své nízké hmotnosti patří mezi nejlehčí metalizační pistole vyráběné ve světě.

•  Materiál dopravovaný do prostoru hořáku ve formě drátu je taven směsí kyslík-acetylen nebo kyslík-propan butan.

•  Roztavený kov je ve formě drobných částeček vrhán proudem vzduchu na vhodně upravený (zdrsněný) povrch.

•  Posun drátu je poháněn stlačeným vzduchem a lze ho plynule regulovat.

Provoz metalizační pistole:

•  Provoz pistole je podmíněn absolvováním kurzu metalizérů, zakončený teoretickou a praktickou zkouškou.

•  Po úspěšném absolvování získá pracovník osvědčení na tři roky. Bližší informace o kurzech podají pracovníci OTS.


Dodávané příslušenství:

•  přepravní kufřík 
•  chránič sluchu 

Technické parametry:
•  délka pistole cca 235 mm
•  šířka pistole cca 95 mm
•  výška pistole cca 195 mm
•  hmotnost pistole (bez hadic) cca 1 565 g

Připojovací rozměry pistole:
•  kyslík hadice svářečská O 6 mm
•  acetylen a PB hadice svářečská O 6 mm
•  vzduch hadice svářečská O 10 mm

Průměr drátu:
•  2,5 mm 

•  3 mm

•  3,15 mm

•  4 mm

Pracovní tlaky a spotřeba plynů:
•  tlak vzduchu 3,5 ÷ 5 bar
•  tlak kyslíku 2 ÷ 3,5 bar
•  tlak acetylenu 1,5 bar
•  tlak PB 2,8 ÷ 3,2 bar
•  spotřeba vzduchu max. 600 l/min
•  spotřeba kyslíku max. 4 200 l/hod
•  spotřeba acetylenu max. 1 800 l/hod
•  spotřeba PB max. 1 300 l/hod

Množství aplikovaného materiálu (orientační):
•  hliník cca 3 kg/h
•  zinek cca 6 kg/h


MP VÝROBKY PRO METALIZACI - POKOVOVÁNÍ POVRCHŮ


MOLYBDENOVÝ STŘÍKACÍ DRÁT

MDS / Material Data Sheet